Thông tin liên hệ

Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Lao Chải

xã Lao Chải huyện Mù Cang Chải - Yên Bái
c2laochai.mucangchai@yenbai.edu.vn

Cám ơn quý khách đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !

Dấu * là phần không được để trống